Priser varierer fra offentlig salærsats på 1085 kroner eks mva til 1900 kroner eks mva. Prisen på hvert oppdrag avtales individuelt.